ženska prezimena

Žensko prezime prezime je kojemu je nositeljica žena. Ženska se prezimena ne sklanjaju osim prezimena koja završavaju na -a. Ženska prezimena koja završavaju na -a mogu se, ali i ne moraju, sklanjati, npr. Ana Rukavina, G Ane Rukavine (ali i Ane Rukavina), D Ani Rukavini (ali i Ani Rukavina). U posljednje se vrijeme takva prezimena uglavnom sklanjaju.