Savjeti

 • babica > primalja

  Babica je umanjenica od riječi baba, koja označuje očevu ili majčinu majku te staru ženu. No riječ babica često se upotrebljava i za ženu…


 • dadilja

  Riječ dadilja znači ‘osoba koja se brine o djeci u obitelji kod koje je zaposlena’. Imenica dadilja ženskoga je roda, a donedavno su dadilje…


 • diskdžokejica

  Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj…


 • dvostruka prezimena

  Dvostruko prezime prezime je koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica koje zajedno tvore novo prezime. Dvostruka se prezimena katkad…


 • generalica zbora

  Budući da su činovi, položaji i nazivi radnih mjesta uvijek u muškome rodu, čin je general zbora , a nije generalica zbora . Kad…


 • javna bilježnica

  Sveza javni bilježnik znači ‘pravnik koji ima ured za ovjeru potpisa, sklapanje ugovora, vođenje ostavinskih rasprava i drugih pravnih postupaka’. Sustavnom tvorbom…


 • kapetanica korvete

  Budući da su činovi, položaji i nazivi radnih mjesta uvijek u muškome rodu, čin je kapetan i kapetan korvete, a ne kapetanica i kapetanica korvete. Kad…


 • knjigoveškinja

  Imenica knjigoveža znači ‘obrtnik koji se bavi uvezivanjem knjiga’. Ta je imenica muškoga roda u jednini ( taj knjigoveža), ali muškoga i ženskoga…


 • kontraadmiralica

  Budući da su činovi, položaji i nazivi radnih mjesta uvijek u muškome rodu, čin je admiral i kontraadmiral, a ne admiralica i kontraadmiralica. Kad je žena…


 • krupje

  Riječ krupje znači ‘namještenik u kasinu, osoba koja u igrama na sreću pomaže bankaru kupeći novac’. Imenica krupje francuskoga je podrijetla (prema croupier). Riječ krupje može…


 • kućni pomoćnik

  Kućna je pomoćnica ‘žena koja za novac pomaže u kućanskim poslovima nekoj obitelji’. Ako taj isti posao radi muškarac, on…


 • lingvistkinja > lingvistica, jezikoslovka

  U tvorbi imenica ženskoga roda od imenica muškoga roda na -ist u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati izvedenice sa sufiksom -ica nego izvedenice…


 • mornarica

  Imenica mornar znači ‘član brodske posade, vojnik koji služi u ratnoj mornarici’. Sustavnom tvorbom od imenice mornar tvori se imenica mornarica, koja znači ‘članica brodske…


 • primalja

  Najčešće se ženski mocijski parnjak tvori od muškoga. Međutim, zbog promjene izvanjezičnih okolnosti katkad je potrebno pronaći i naziv za…


 • roniteljica

  Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj…


 • servirka > poslužiteljica

  Žena koja poslužuje hranu obično se u klasifikacijama radnih mjesta i natječajima za posao naziva servirka. Muškarac koji poslužuje hranu mogao bi…


 • skautkinja

  Ženski mocijski parnjak od imenice skaut je skautkinja, kao što je od astronaut astronautkinja (može se provjeriti u odostražnome rječniku).…


 • solar

  U hrvatskome jeziku potvrđena je imenica solar, npr. u rečenici: Kako bi lakše proveli svoje planove i ciljeve, hrvatski solari…


 • spasiteljica

  Treba razlikovati značenje imenice Spasitelj, koja označuje jedno od imena Isusa Krista i kojim se naglašuje njegova uloga spašavanja čovjeka, i…


 • specijalistkinja > specijalistica

  U tvorbi imenica ženskoga roda od imenica muškoga roda na -ist u hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati izvedenice sa sufiksom -ica nego izvedenice…


 • striper

  Striptizeta je žena koja izvodi striptiz, svlači se pred publikom. Riječ striptiz u hrvatski je ušla iz engleskoga prilagodbom riječi strip-tease. U engleskome se i…


 • taokinja

  Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj…


 • tekstopiskinja

  Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica , profesor – profesorica, ravnatelj…


 • tkalac

  Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj…


 • vezilac

  Ako od imenice za oznaku jednoga spola nastaje imenica za oznaku suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj – ravnateljica, student…


 • vodičica

  Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj –…


 • vodičica i vodnica

  Značenje se imenica vodičica i vodnica razlikuje. Vodičica (turistička vodičica) ženski je mocijski parnjak od vodič (turistički vodič), a vodnica…


 • vršiteljica dužnosti ravnateljice > vršiteljica dužnosti ravnatelja

  Ženska osoba koja je na položaju vršitelja dužnosti ravnatelja vršiteljica je dužnosti ravnatelja. Pogrešno je takvu osobu zvati vršiteljicom dužnosti…


 • ženska prezimena

  Žensko prezime prezime je kojemu je nositeljica žena. Ženska se prezimena ne sklanjaju osim prezimena koja završavaju na -a. Ženska…