dvostruka prezimena

Dvostruko prezime prezime je koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica koje zajedno tvore novo prezime. Dvostruka se prezimena katkad pišu sa spojnicom (npr. Horvat-Novak), a katkad kao dvije riječi (npr. Horvat Novak). Hoće li se dvostruko prezime pisati sa spojnicom ili kao dvije riječi ovisi o službenome zapisu prezimena te to nije utvrđeno pravopisom.