generalica zbora

Budući da su činovi, položaji i nazivi radnih mjesta uvijek u muškome rodu, čin je general zbora , a nije generalica zbora . Kad je žena nositelj toga čina, označuje se ženskim mocijskim parnjakom izvedenim prema muškome mocijskom parnjaku, koji se podudara s nazivom čina. Dakle, ako žena ima čin generala zbora , ona je generalica zbora .

Marija ima čin generala zbora. Ona je generalica zbora.