O projektu

voditeljice projekta

 • dr. sc. Lana Hudeček, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju
 • dr. sc. Milica Mihaljević, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju

suradnici na projektu

 • dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, znanstvena savjetnica
 • dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju
 • dr. sc. Barbara Kovačević, znanstvena savjetnica
 • dr. sc. Kristian Lewis, viši znanstveni suradnik
 • dr. sc. Ivana Matas Ivanković, znanstvena savjetnica
 • Josip Mihaljević, doktorand

trajanje projekta

 • 1. studenoga 2017. – 31. prosinca 2021.

Sažetak projekta

Izricanje muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku višestruko je zanimljivo. Problemu se može pristupiti s različitoga stajališta, od naglasnoga, tvorbenoga, normativnoga do leksikografskoga, sociolingvističkoga, onomastičkoga, pragmatičkoga i kontrastivnoga. Važnost izricanja muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku očita je iz velikoga broja savjeta koji se odnose na taj problem i koji se gotovo svakodnevno traže. Ti se savjeti uglavnom odnose na tvorbu ženskoga ili muškoga parnjaka, najčešće od profesijskih imenica, te na uporabu ženskih ili muških parnjaka pri oslovljavanju i u različitim dokumentima. Problem je širi od problema mocijske tvorbe jer se katkad muško-ženski odnosi ne mogu izraziti tvorbenim odnosom (npr. medicinska sestramedicinski tehničar).

U sklopu projekta provode se i povijesnojezična istraživanja te se analiziraju muško-ženski odnosi u hrvatskim frazemima.

Na portalu se nalazi:

 1. tražilica muško-ženskih parnjaka
 2. odostražni rječnik
 3. radovi članova projektnoga tima o temi projekta

Tražilica muško-ženskih parnjaka nastala je na temelju upita korisnika i redovito se posuvremenjuje. Kad se u tražilicu upiše muški ili ženski parnjak, dobiva se muško-ženski par.

Odostražni rječnik mocijskih imenica i višerječnih naziva nastao je na temelju korpusa muško-ženskih parova izrađenih u ovome projektu. Kad se u tražilicu upiše završetak, dobivaju se sve riječi koje završavaju tim završetkom. Riječi mogu biti i u sklopu višerječnoga naziva. Odostražni je rječnik koristan pri usustavljivanju tvorbenih odnosa i normiranju naziva. Više o odostražnome rječniku vidi u radu Lewis i Mihaljević Odostražni rječnik – što je, kako ga izraditi i čemu služi.

Na stranici se nalaze i radovi članova projektnoga tima povezani s projektnom temom. Iako je većina radova nastala tijekom trajanja projekta, na stranici se nalazi i radovi nastali prije pokretanja projekta.

Na stranicama Jezičnoga savjetnika nalaze se savjeti koji se odnose na izricanje muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku: babica > primalja, diskdžokejica, dadilja, generalica zbora, javna bilježnica, kapetanica korvete, knjigoveškinja, kontraadmiralica, krupije, kućni pomoćnik, mornarica, primalja, roniteljica, servirka > poslužiteljica, spasiteljica, striper, taokinja, tekstopiskinja, tkalac, vezilac, vodičica, vršiteljica dužnosti ravnateljice > vršiteljica dužnosti ravnatelja.

U radu objavljenome u Hrvatskome jeziku mogu se naći podatci o najčešćim muškim i ženskim imenima: