tkalac

Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj – ravnateljica, student – studentica, učenik – učenica, učitelj – učiteljica, riječ je o mocijskoj tvorbi. Riječi (tvorenice) u tako nastalome paru označuju različit spol, a inače imaju isto značenje. Zovemo ih mocijskim parnjacima. Mocijskim se parnjacima mogu označavati vršitelji/vršiteljice radnje, nositelji/nositeljice zvanja, zanimanja, vojnih činova i osobina, stanovnici/stanovnice, sljedbenici/sljedbenice i pripadnici/pripadnice pokreta, pravaca itd. Mocijskih je parnjaka najviše među profesijskim imenicama. Imenice koje označuju vršiteljicu radnje najčešće se tvore sufiksima -ica (učiteljica), -ka (novinarka), -inja (psihologinja) i nešto rjeđe –kinja (knjigovotkinja) od imenica muškoga roda. Međutim, zbog promjene izvanjezičnih okolnosti katkad je potrebno izvesti i muški mocijski parnjak od ženskoga. Riječ tkalja označuje ženu koja tka, kojoj je tkanje profesija. Ako se istim zanimanjem bavi muškarac, on je tkalac (prema tvorbenome modelu ličilacronilacvarilac).

Marijaje tkalja, a Marko tkalac.