tekstopiskinja

Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica , profesor – profesorica, ravnatelj – ravnateljica, student – studentica, učenik – učenica, učitelj – učiteljica, riječ je o mocijskoj tvorbi. Riječi (tvorenice) u tako nastalome paru označuju različit spol, a inače imaju isto značenje. Zovemo ih mocijskim parnjacima. Mocijskim se parnjacima mogu označavati vršitelji/vršiteljice radnje, nositelji/nositeljice zvanja, zanimanja, vojnih činova i osobina, stanovnici/stanovnice, sljedbenici/sljedbenice i pripadnici/pripadnice pokreta, pravaca itd. Mocijskih je parnjaka najviše među profesijskim imenicama. Imenice koje označuju vršiteljicu radnje najčešće se tvore sufiksima -ica (učiteljica), -ka (novinarka), -inja (psihologinja) i nešto rjeđe – kinja (knjigovotkinja) od imenica muškoga roda. Imenica tekstopisac nastala je slaganjem s pomoću spojnika –o– od osnova tekst i pisac. Označuje osobu koja u suradnji sa skladateljem piše stihove koji se uklapaju u glazbenu strukturu. Žena koja piše stihove naziva se tekstopiskinja (po modelu knjigovotkinja). Mocijski par tekstopisac – tekstopiskinja treba razlikovati od para pisac – spisateljica.

pisac – spisateljica
tekstopisac – tekstopiskinja