solar

U hrvatskome jeziku potvrđena je imenica solar, npr. u rečenici: Kako bi lakše proveli svoje planove i ciljeve, hrvatski solari su se udružili u Udrugu hrvatskih solana., koja se nalazi u Hrvatskome jezičnom korpusu. Ta je riječ potvrđena i u Velikome rječniku hrvatskoga standardnog jezika (Jojić 2015.). Stoga  u značenju ‘osoba ili muškarac koji u solani radi na skupljanju soli’ treba upotrijebiti naziv solar. Ženski mocijski parnjak glasi solarica.