skautkinja

Ženski mocijski parnjak od imenice skaut je skautkinja, kao što je od astronaut astronautkinja (može se provjeriti u odostražnome rječniku). Od imenice izviđač ženski je mocijski parnjak izviđačica (model pjevač – pjevačica), a složeni nazivi bi trebali biti skaut izviđač (bez spojnice jer je genitiv skauta izviđača, a ne skaut-izviđača) i skautkinja izviđačica. U množini je dovoljno govoriti o skautima, skautima izviđačima i izviđačima te se to odnosi i na muškarce/dječake i na žene/djevojčice. Ako se odnosi na pojedinu ženu/djevojčicu ili samo na žene/djevojčice, treba govoriti o skautkinjama, skautkinjama izviđačicama i izviđačicama. Naziv skautica prihvatljiv je u razgovornome stilu, kao pedagogica (razgovorno) i pedagoginja (standardnojezično).