servirka > poslužiteljica

Žena koja poslužuje hranu obično se u klasifikacijama radnih mjesta i natječajima za posao naziva servirka. Muškarac koji poslužuje hranu mogao bi se nazvati servir. Par servir – servirka uklapa u tvorbeni model Ilir – Ilirka vjetropir – vjetropirka. Međutim, imenice servir i servirka mogu se zamijeniti imenicama poslužitelj i poslužiteljica.

Marija je poslužiteljica, a Marko poslužitelj.