roniteljica

Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj – ravnateljica, student – studentica, učenik – učenica, učitelj – učiteljica, riječ je o mocijskoj tvorbi. Riječi (tvorenice) u tako nastalome paru označuju različit spol, a inače imaju isto značenje. Zovemo ih mocijskim parnjacima. Mocijskim se parnjacima mogu označavati vršitelji/vršiteljice radnje, nositelji/nositeljice zvanja, zanimanja, vojnih činova i osobina, stanovnici/stanovnice, sljedbenici/sljedbenice i pripadnici/pripadnice pokreta, pravaca itd. Mocijskih je parnjaka najviše među profesijskim imenicama. Imenice koje označuju vršiteljicu radnje najčešće se tvore sufiksima -ica (učiteljica), -ka (novinarka) i -inja (psihologinja) i nešto rjeđe –kinja (knjigovotkinja) od imenica muškoga roda. Od imenice ronilac, koja označuje osobu koji se bavi ronjenjem, osobu koja roni, ne može se sustavnom mocijskom tvorbom izvesti imenica koja znači ‘žena koja se bavi ronjenjem, žena koja roni’. Stoga se kao i kod drugih imenica koje završavaju na -lac (ličilacvarilac) imenica kojom se označava žena vršiteljica radnje tvori od nepostojeće imenice ronitelj, pa je žena koja se bavi ronjenjem roniteljica.