kapetanica korvete

Budući da su činovi, položaji i nazivi radnih mjesta uvijek u muškome rodu, čin je kapetan i kapetan korvete, a ne kapetanica i kapetanica korvete. Kad je žena nositeljica čina, označuje se ženskim mocijskim parnjakom izvedenim prema muškome mocijskom parnjaku, koji se podudara s nazivom čina. Dakle, ako žena ima čin kapetana ili kapetana korvete, ona je kapetanica ili kapetanica korvete.

Marija ima čin kapetana korvete. Ona je kapetanica korvete.