striper

Striptizeta je žena koja izvodi striptiz, svlači se pred publikom. Riječ striptiz u hrvatski je ušla iz engleskoga prilagodbom riječi strip-tease. U engleskome se i za ženu i za muškarca koji izvode strip-tease upotrebljava naziv stripper, a u hrvatskome se za ženu upotrebljava naziv striptizeta tvoren stranim sufiksom -eta (istomu modelu pripadaju riječi starletaŠtrumfetanimfeta), a za muškarca striper.