mornarica

Imenica mornar znači ‘član brodske posade, vojnik koji služi u ratnoj mornarici’. Sustavnom tvorbom od imenice mornar tvori se imenica mornarica, koja znači ‘članica brodske posade, vojnikinja koja služi u ratnoj mornarici’. Na isti se način tvore imenice čuvarica, krznaricalimarica, lutkarica, pekarica, zubarica od čuvarkrznar, limar, lutkarpekar, zubar. Imenica mornarica upotrebljava se i u značenju ‘brodovlje jedne države s brodskim posadama, pomorskim ustanovama i pripadajućim kopnenim osobljem’, ali takva je višeznačnost u jeziku česta i lako se razrješuje u kontekstu. Isti se problem pojavljuje i s imenicama ( javna) bilježnica govornicapozornica, ribarica itd., koje imaju isti zapis (iako katkad drukčiji naglasak kao riječi govórnica ‘mjesto za kojim se govori’ i gȍvōrnica ‘žena koja govori’ te pozórnica ‘ mjesto na kojemu se održava kakva priredba, predstava ili događanje’ i pòzōrnica ‘ žena koja je pozornik’) kao i imenice drugoga značenja.

Marija radi na radnome mjestu mornara. Ona je mornarica.