kontraadmiralica

Budući da su činovi, položaji i nazivi radnih mjesta uvijek u muškome rodu, čin je admiral i kontraadmiral, a ne admiralica i kontraadmiralica. Kad je žena nositeljica čina, označuje se ženskim mocijskim parnjakom izvedenim prema muškome mocijskom parnjaku, koji se podudara s nazivom čina. Dakle, ako žena ima čin admirala ili kontraadmirala, ona je admiralica ili kontraadmiralica.

Marija ima čin kontraadmirala. Ona je kontraadmiralica.