Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika, Sesvetski Kraljevac, 1. rujna 2023. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Dana 1. rujna 2023. u Sesvetskome Kraljevcu na županijskome stručnom vijeću učitelja hrvatskoga jezika Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Pravopisni, jezični i terminološki problemi povezani s novim riječima, pokratama i kraticama. U sklopu izlaganja predstavljen je projekt Muško i žensko u hrvatskome jeziku.