Aktiv srednjoškolskih profesora hrvatskoga jezika Požeško-slavonske županije, 21. travnja 2023. godine (Milica Mihaljević)

Milica Mihaljević predstavila je 21. travnja 2023. godine rezultate projekta Muško i žensko u hrvatskome jeziku na aktivu srednjoškolskih profesora hrvatskoga jezika  Požeško-slavonske županije.