11. međunarodni skup Dijete i jezik danas, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 12. i 13. listopada 2023. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na 11. međunarodnome skupu Dijete i jezik danas, koji je održan u Osijeku 12. i 13. listopada 2023. u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su pozvano predavanje na temu Jezični priručnici i mrežni izvori kao dopuna udžbenicima u početnim razredima osnovne škole, u kojemu su predstavile i rad na projektu Muško i žensko u hrvatskome jeziku, posebno uporabu muških i ženskih mocijskih parnjaka.