Portal predstavljen na okruglome stolu Rječnik i stereotipi

Na okruglome stolu Rječnik i stereotipi, koji se održao 11. prosinca 2021. na platformi Zoom, Milica Mihaljević održala je izlaganje Male and Female in Croatian Language and Lexicography – Stereotypes and Language Discrimination, u sklopu kojega je predstavljen portal Muško i žensko u hrvatskome jeziku. Lana Hudeček održala je izlaganje Mrežnik i stereotipi: Kakva je plavuša u Mrežniku, a Marijana Horvat i Ivana Lovrić Jović održale su izlaganje Zametci jezičnih stereotipa u povijesnoj leksikografiji. Na okruglome stolu sudjelovali su izlagači iz Danske, Njemačke, Slovenije i Hrvatske, a skupu je prisustvovalo pedesetak slušača. Program skupa i knjižica sažetaka mogu se preuzeti ovdje, a prezentacije ovdje.