Jezik u digitalnom okruženju, Osijek 9. – 11. rujna 2021. (Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković i Milica Mihaljević)

Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković i Milica Mihaljević sudjelovale su na skupu Jezik u digitalnom okruženju, koji je održan od 9. do 11. rujna 2021. u Osijeku. Goranka Blagus Bartolec i Ivana Matas Ivanković održale su izlaganje Ženski i muški svijet u hrvatskim poslovicama, a Milica Mihaljević održala je izlaganje Rod i spol u hrvatskome jeziku i gender i sex u engleskome jeziku (s Anom Mihaljević). Program skupa dostupan je ovdje, a knjiga sažetaka ovdje.